Visitas concertadas con el contenido que cada cliente establezca
(para grupos de 12 personas como mínimo)

Hitzartutako bisitak bezeroak eskatzen duen edukiarekin
(gutxienezko 12 pertsonako taldeentzako)

Arranged visits including each customer established content
(for groups of at least 12 people)

Tel: 639 469 738

Email: txakoli@butroi.com